Menu
EUR
  • 24/7 Hulp en Ondersteuning
  • Gratis Verzending binnen Europa
  • Levenslange Hulp en Ondersteuning
  • Exclusieve Tijdelijke Aanbiedingen

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 12-11-2023


OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door New Heating. Gedurende de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar New Heating. New Heating biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan jou, de gebruiker, onder de voorwaarde van jouw acceptatie van alle hier vermelde voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan onze "Service" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren, en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je toegang krijgt tot onze website of deze gebruikt. Door toegang te krijgen tot of enig deel van de site te gebruiken, ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als je het niet eens bent met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je de website niet betreden of geen gebruik maken van enige dienst. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Nieuwe functies of tools die aan de huidige website worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om delen van deze Gebruiksvoorwaarden te updaten, te veranderen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Je voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op een nieuw platform. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt in jouw staat of provincie van verblijf, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt in jouw staat of provincie van verblijf en dat je ons toestemming hebt gegeven om jouw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel, noch mag je in het gebruik van de Service wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

Je mag geen wormen of virussen verzenden of code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van jouw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om Service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook en op elk moment.

Je begrijpt dat jouw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten aan te passen. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.

Je stemt ermee in geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het gemak en zullen de Gebruiksvoorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar is op deze site niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend geleverd voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primair, nauwkeuriger, completer of actueler bronnen van informatie te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is voor jouw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving op elk moment.

We zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online via de website beschikbaar zijn. Deze producten of diensten kunnen beperkte aantallen hebben en zijn alleen onderhevig aan retournering of omruiling volgens ons Restitutiebeleid.

We hebben alle moeite gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van elke kleur op de monitor van jouw computer nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht uitoefenen op basis van individuele gevallen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijzigingen op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat je hebt gekocht of verkregen aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elk bij ons geplaatste bestelling te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, limieten stellen of annuleren van hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling worden gekocht. Deze beperkingen kunnen bestellingen zijn die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen je op de hoogte te stellen door contact met je op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

Je stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die je doet in onze winkel. Je stemt ermee in je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Voor meer details, bekijk ons Restitutiebeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen je toegang geven tot optionele tools van derden waarover we geen toezicht houden en geen controle of inbreng hebben.

Je erkent en stemt ermee in dat we toegang geven tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, vertegenwoordigingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van optionele tools van derden.

We behouden ons het recht voor om in de toekomst nieuwe services en/of functies aan te bieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTION 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materialen bevatten van derden. Links naar derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet met ons zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties die verband houden met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTION 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAREN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijddeelnames) verzendt of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verzendt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaren'), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder beperking, commentaren die u ons toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om enige opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om vergoeding te betalen voor enige opmerkingen; of (3) om te reageren op enige opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud die we naar eigen goeddunken als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen, te controleren, bewerken of verwijderen, of die in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTION 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.

SECTION 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen, bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie in de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum in de service of op een gerelateerde website, mag worden beschouwd als indicatie dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTION 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen aan te zetten tot het uitvoeren of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten schadelijke code te uploaden of verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet zou kunnen beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te vissen, te farmen, voorwendsel, spider, crawl of te schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingskenmerken van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden gebruiken.

SECTION 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen niet, vertegenwoordigen niet en staan niet garant voor het ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos gebruik van onze service. We waarborgen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, merchantable quality, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal New Heating, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, serviceproviders of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winsten, verloren omzet, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de services of producten verkregen via de service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, enige fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het maximale bedrag dat door de wet is toegestaan.

SECTION 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in New Heating en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTION 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling desondanks afdwingbaar worden gesteld voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden; een dergelijke vaststelling zal de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen niet beïnvloeden.

SECTION 16 - BEEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum zullen de beëindiging van deze overeenkomst overleven voor alle doeleinden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn effectief tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze services, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als wij naar ons eigen oordeel van mening zijn dat u hebt nagelaten of als wij vermoeden dat u hebt nagelaten te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment beëindigen zonder kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of we kunnen u toegang tot onze services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTION 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Het verzuim van ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal geen afstand doen van dat recht of die bepaling vormen. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of bedrijfsregels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de Service, vormen de volledige overeenkomst en begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, waarbij alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden) worden vervangen. Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

SECTION 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTION 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Je kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om op elk moment updates, wijzigingen of vervangingen aan te brengen in een deel van deze Algemene Voorwaarden door updates en veranderingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Door na het plaatsen van wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden gebruik te blijven maken van onze website of de dienst, ga je akkoord met deze wijzigingen.

SECTION 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden dienen te worden gestuurd naar ons via [email protected].

Kies uw taal
Kies uw valuta

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €0,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!